3. Phép chia

Bình chọn:
4.6 trên 127 phiếu
Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4 Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính

Xem chi tiết

Tiết 66 Bài 1, bài 2, bài 3  trang 76 sgk Toán 4 Tiết 66 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 76 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng hai cách.

Xem chi tiết

Bài 1, Bài 2, bài 3  trang 77 Tiết 67 sgk Toán 4 Bài 1, Bài 2, bài 3 trang 77 Tiết 67 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Tiết 69 Bài 1, 2, 3 trang 78, 79 trang 78 sgk Toán 4 Tiết 69 Bài 1, 2, 3 trang 78, 79 trang 78 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4. Tính giá trị của biểu thức : a) 50 : (2 x 5) ; ...

Xem chi tiết

Tiết 68 Bài 1, 2, 3, 4 trang 78 sgk Toán 4 Tiết 68 Bài 1, 2, 3, 4 trang 78 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 70 trang 79 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 70 trang 79 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng hai cách.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 80 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 80 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4. Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, trang 84 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, trang 84 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4 . Bài 1: Đặt tính rồi tính

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4 Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4. Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài