Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bình chọn:
4.6 trên 51 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 175 sgk Toán 4

    Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Hai đội trồng rừng được 1375 cây,Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m,Bài 4: Trung bình cộng của hai số bằng 135,Bài 5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số.