Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bình chọn:
4 trên 80 phiếu


Gửi bài