Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 174 sgk Toán 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 174 sgk Toán 4

    Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra,Bài 2:Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích,Bài 3: Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm,Bài 4: Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ bên.