1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

Bình chọn:
4.3 trên 85 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 146 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 137 trang 146 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 4. Bài 1: Viết tỉ số của a và b biết.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 138 trang 148 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 138 trang 148 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4. Bài 1:Tổng của hai số là 333.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 139 trang 148 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 139 trang 148 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Toán 4. Bài 1: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 140 trang 149 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 140 trang 149 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 4. Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 141 trang 149 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 141 trang 149 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 4. Bài 1: Viết tỉ số của a và b.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 142 trang 151 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 142 trang 151 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Toán 4. Bài 1: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 144 trang 151 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 144 trang 151 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 2) SGK Toán 4. Bài 1: Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 143 trang 151 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 143 trang 151 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 1) SGK Toán 4. Bài 1: Hiệu của hai số là 85.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 145 trang 152 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 145 trang 152 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 152 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết
Tiết 146 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 153 sgk Toán 4 Tiết 146 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 153 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153 SGK Toán 4. Bài 1: Tính ?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài