Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bình chọn:
4.5 trên 106 phiếu


Hỏi bài