1. Phân số

Bình chọn:
4.4 trên 135 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 96 trang 107 sgk Toán 4

Bài 1: a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 97 trang 108 sgk Toán 4

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 98 trang 109 sgk Toán 4

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 99 trang 110 sgk Toán 4

Bài 1: Đọc các số đo đại lượng.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 100 trang 112 sgk Toán 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 101 trang 114 sgk Toán 4

Bài 1: Rút gọn các phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 102 trang 114 sgk Toán 4

Bài 1: Rút gọn các phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2 Tiết 103 trang 116 sgk Toán 4

Quy đồng mẫu số các phân số.

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4. Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 104 trang 117 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 116, 117 SGK Toán 4. Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4

Bài 1. Rút gọn các phân số:...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 107 trang 119 sgk Toán 4

Bài 1: So sánh hai phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 108 trang 120 sgk Toán 4

Bài 1: So sánh hai phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 109 trang 122 sgk Toán 4

Bài 1: So sánh hai phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 110 trang 122 sgk Toán 4

Bài 1: So sánh phân số.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 111 trang 123 sgk Toán 4

Bài 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 112 trang 123 sgk Toán 4

Bài 1: Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 113 trang 124 sgk Toán 4

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất