CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bình chọn:
4.3 trên 95 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 160 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160, 161 SGK Toán 4. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161, 162 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161, 162 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 161 sgk

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 161 SGK Toán 4. Bài 1: Điền dấu >, <, =

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162,163 sgk Toán lớp 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 163 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 164, 165, 166 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 164, 165, 166 SGK Toán 4. Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 164 sgk Toán lớp 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164 SGK Toán 4. Bài 1: Tính các giá trị của các biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n...

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167, 168 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 167, 168 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 167,168 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166, 167 SGK Toán 4. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168, 169 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 169 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 169 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng hai cách.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4. Bài 1: Phân số thứ nhất là ...

Xem lời giải

Lý thuyết: Ôn tập về đại lượng

Hệ thống các đại lượng toán 4

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 171,172 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170, 171 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171, 172 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 172, 173 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 172, 173 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4. Bài 1: Quan sát hình trên, hãy chỉ ra.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó) trang 175 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 174 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 4. Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 (Ôn tập về tìm số trung bình cộng) SGK Toán 4. Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài