Nhân với số có ba chữ số

Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu