Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 175 sgk Toán lớp 4

    Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau,Bài 2: Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là,Bài 3: Tổ Một góp được 36 quyển vở,Bài 4: Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô,Bài 5: Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.