Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu
Lý thuyết hai đường thẳng song song Lý thuyết hai đường thẳng song song

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 3, bài 4 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4 Bài 3, bài 4 Tiết 29 trang 39 sgk Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4. Bài 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2 Tiết 31 trang 40 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2 Tiết 31 trang 40 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1. Thử lại phép cộng.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2 Tiết 30 trang 40 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2 Tiết 30 trang 40 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4. a) 987864 - 783251

Xem chi tiết
Tiết 30 Bài 3, bài 4  trang 40 sgk Toán 4 Tiết 30 Bài 3, bài 4 trang 40 sgk Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 40 SGK Toán 4. Bài 3 Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố.

Xem chi tiết
Tiết 31 Bài 3, bài 4, bài 5 trang 41 sgk Toán 4 Tiết 31 Bài 3, bài 4, bài 5 trang 41 sgk Toán 4

Giải bài 3, 4, 5 trang 41 SGK Toán 4. Bài 3. Tìm x.

Xem chi tiết
Tiết 32 Bài 1, bài 2 trang 42 sgk Toán 4 Tiết 32 Bài 1, bài 2 trang 42 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Xem chi tiết
Tiết 32 Bài 3, bài 4 trang 42 sgk Toán 4 Tiết 32 Bài 3, bài 4 trang 42 sgk Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 42 SGK Toán 4. Bài 3 a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Xem chi tiết
 Tiết 33 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 43 sgk Toán 4 Tiết 33 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 43 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu kết quả tính.

Xem chi tiết
Tiết 34 Bài 1, bài 2 trang 44 sgk Toán 4 Tiết 34 Bài 1, bài 2 trang 44 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 44 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c.

Xem chi tiết
Tiết 34 Bài 3, bài 4 trang 44 sgk Toán 4 Tiết 34 Bài 3, bài 4 trang 44 sgk Toán 4

Giải bài 3, 4 trang 44 SGK Toán 4. Bài 3 cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức.

Xem chi tiết
Tiết 35 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 45 sgk Toán 4 Tiết 35 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 45 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Xem chi tiết
Tiết 36 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 46 sgk Toán 4 Tiết 36 Bài 1, bài 2, bài 3 trang 46 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng.

Xem chi tiết
Tiết 36 Bài 4, bài 5 trang 46 sgk Toán 4 Tiết 36 Bài 4, bài 5 trang 46 sgk Toán 4

Giải bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 4. Bài 4 Một xã có 5256 người.

Xem chi tiết
Tiết 37 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 47 sgk Toán 4 Tiết 37 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 47 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4. Bài 1: Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối?

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2 Tiết 39 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4 Bài 1, bài 2 Tiết 39 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi thử lại.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 38 trang 48 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 38 trang 48 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là.

Xem chi tiết
Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 39 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4 Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 39 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4

Giải bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Xem chi tiết
Tiết 40 Bài 1, bài 2 trang 49 sgk Toán 4 Tiết 40 Bài 1, bài 2 trang 49 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay