1. Phép cộng và phép trừ

Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu
Tiết 29 Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 sgk Toán 4 Tiết 29 Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 4682 + 2305 ; ...

Xem chi tiết

Tiết 31 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 sgk Toán 4 Tiết 31 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1. Thử lại phép cộng.

Xem chi tiết

Tiết 30 bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sgk Toán 4 Tiết 30 bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4. a) 987864 - 783251 ; ...

Xem chi tiết

Tiết 32 Bài 1, 2, 3, 4  trang 42 sgk Toán 4 Tiết 32 Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Xem chi tiết

Tiết 33 Bài 1, 2, 3 trang 43 sgk Toán 4 Tiết 33 Bài 1, 2, 3 trang 43 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu kết quả tính : a) 468 + 379 = 847 ; 379 + 468 = ... ;

Xem chi tiết

Tiết 34 Bài 1, 2, 3, 4 trang 44 sgk Toán 4 Tiết 34 Bài 1, 2, 3, 4 trang 44 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c.

Xem chi tiết

Tiết 35 Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk Toán 4 Tiết 35 Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 3254 + 146 + 1698 ; ...

Xem chi tiết

Tiết 36 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk Toán 4 Tiết 36 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng.

Xem chi tiết

Tiết 37 Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 sgk Toán 4 Tiết 37 Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4. Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?

Xem chi tiết

Tiết 39 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4 Tiết 39 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi thử lại.

Xem chi tiết

Tiết 38 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 sgk Toán 4 Tiết 38 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : a) 24 và 6 ; ...

Xem chi tiết

Tiết 40 Bài 1, 2 trang 49 sgk Toán 4 Tiết 40 Bài 1, 2 trang 49 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Xem chi tiết

Tiết 41 Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 sgk Toán 4 Tiết 41 Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 SGK Toán 4. Bài 1: Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc.

Xem chi tiết

Tiết 42 Bài 1, 2, 3 trang 51 sgk Toán 4 Tiết 42 Bài 1, 2, 3 trang 51 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4. Bài 1: a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC

Xem chi tiết

Tiết 44 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4 Tiết 44 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4. Bài 1: Nêu tên cặp cạnh song song.

Xem chi tiết

Tiết 43 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4 Tiết 43 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4. Bài 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E.

Xem chi tiết

Tiết 45 Bài 1, 2 trang 54 sgk Toán 4 Tiết 45 Bài 1, 2 trang 54 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 54 SGK Toán 4. Bài 1 Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi.

Xem chi tiết

Tiết 47 Bài 1, 2, 3, 4  trang 55, 56 sgk Toán 4 Tiết 47 Bài 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu các góc vuông.

Xem chi tiết

Tiết 46 Bài 1, 3 trang 55 sgk Toán 4 Tiết 46 Bài 1, 3 trang 55 sgk Toán 4

Giải bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4. Bài 1: a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

Xem chi tiết

Tiết 48 Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 sgk Toán 4 Tiết 48 Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rối tính : a) 386259 + 260837 ; ...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài