1. Phép cộng và phép trừ

Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu
Lý thuyết hai đường thẳng song song Lý thuyết hai đường thẳng song song

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD

Xem chi tiết
Tiết 29 Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 sgk Toán 4 Tiết 29 Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 4682 + 2305 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 31 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 sgk Toán 4 Tiết 31 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1. Thử lại phép cộng.

Xem chi tiết
Tiết 30 bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sgk Toán 4 Tiết 30 bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4. a) 987864 - 783251 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 32 Bài 1, 2, 3, 4  trang 42 sgk Toán 4 Tiết 32 Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Xem chi tiết
Tiết 33 Bài 1, 2, 3 trang 43 sgk Toán 4 Tiết 33 Bài 1, 2, 3 trang 43 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu kết quả tính : a) 468 + 379 = 847 ; 379 + 468 = ... ;

Xem chi tiết
Tiết 34 Bài 1, 2, 3, 4 trang 44 sgk Toán 4 Tiết 34 Bài 1, 2, 3, 4 trang 44 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm giá trị của a + b + c.

Xem chi tiết
Tiết 35 Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk Toán 4 Tiết 35 Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 3254 + 146 + 1698 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 36 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk Toán 4 Tiết 36 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng.

Xem chi tiết
Tiết 37 Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 sgk Toán 4 Tiết 37 Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4. Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?

Xem chi tiết
Tiết 39 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4 Tiết 39 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 (Luyện tập chung) sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi thử lại.

Xem chi tiết
Tiết 38 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 sgk Toán 4 Tiết 38 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : a) 24 và 6 ; ...

Xem chi tiết
Tiết 40 Bài 1, 2 trang 49 sgk Toán 4 Tiết 40 Bài 1, 2 trang 49 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Xem chi tiết
Tiết 41 Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 sgk Toán 4 Tiết 41 Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 SGK Toán 4. Bài 1: Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc.

Xem chi tiết
Tiết 42 Bài 1, 2, 3 trang 51 sgk Toán 4 Tiết 42 Bài 1, 2, 3 trang 51 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4. Bài 1: a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC

Xem chi tiết
Tiết 44 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4 Tiết 44 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4. Bài 1: Nêu tên cặp cạnh song song.

Xem chi tiết
Tiết 43 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4 Tiết 43 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4. Bài 1: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E.

Xem chi tiết
Tiết 45 Bài 1, 2 trang 54 sgk Toán 4 Tiết 45 Bài 1, 2 trang 54 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 54 SGK Toán 4. Bài 1 Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi.

Xem chi tiết
Tiết 47 Bài 1, 2, 3, 4  trang 55, 56 sgk Toán 4 Tiết 47 Bài 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu các góc vuông.

Xem chi tiết
Tiết 46 Bài 1, 3 trang 55 sgk Toán 4 Tiết 46 Bài 1, 3 trang 55 sgk Toán 4

Giải bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4. Bài 1: a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài