Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Bình chọn:
4.6 trên 132 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk Toán 4

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 176 sgk Toán 4

    Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Hai kho chứa 1345 tấn thóc,Bài 4: Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh,Bài 5: Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con.