Nhân một số với một tổng

Bình chọn:
4.5 trên 140 phiếu