Luyện từ và câu - Tuần 26 trang 30


1. Viết tên các loài cá vào cột thích hợp :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các loài cá vào cột thích hợp :

Cá nước mặn (cá ở biển)

Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ, ao)

 M : cá nục, …………………….

……………………………………....

 M : cá chép,……………………

…………………………………….....

Lời giải chi tiết:

Cá nước mặn (cá ở biển)

Cá nước ngọt (cá ở sồng, hồ, ao)

 M : cá nục

cá thu, cá chuồn

 M : cá chép

cá mè, cá trê, cá chim, cá chuối

Câu 2

Viết tên các con vật sống ở dưới nước mà em biết. Gợi ý :

Lời giải chi tiết:

Tên các con vật sống dưới nước là: tôm, cua, ốc, sò, nghêu, mực, cá mập, cá heo, ba ba, cá sấu, sao biển, sứa, rùa, rắn nước,...

Câu 3

Đin du phẩy còn thiếu vào những chỗ thích hợp trong câu 1 và câu 4 :

      Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ các câu in đậm, ngắt nghỉ đúng để điền dấu phẩy.

Lời giải chi tiết:

      Trăng trên sông trên đồng trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu