Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3


Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng:

M:

1. trường            ... học sinh        ... nhà          ... xe đạp

... hoa hồng        ... múa              ... chạy        ... cô giáo 

Lời giải chi tiết:

1. trường            2. học sinh        6. nhà          7. xe đạp

5. hoa hồng        8. múa              3. chạy        4. cô giáo 

Câu 2

Viết vào chỗ trống các từ:

- Chỉ đồ dùng học tập :.........................................

- Chỉ hoạt động của học sinh : ...............................

- Chỉ tính nết của học sinh : ...................................

Lời giải chi tiết:

- Chỉ đồ dùng học tập: cặp, bút, thước, vở, sách, com-pa, hộp bút,...

- Chỉ hoạt động của học sinh : nghe, viết, đọc, phát biểu, làm toán, học bài,...

- Chỉ tính nết của học sinh : chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời, siêng năng,...

Câu 3

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau:

M: Huệ cùng các bạn vào vườn hoa.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em quan sát cảnh vật và hoạt động của các bạn nhỏ trong mỗi bức tranh để đặt câu.

Lời giải chi tiết:

- Thanh và các bạn đang đi dạo trong công viên.

- Thanh định hái hoa thì Hòa ngăn lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu