Chính tả - Tuần 23 trang 20


Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đil hoặc n vào chỗ trống :

...ăm gian ...ều cỏ thấp ...e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập ...oè

        ...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

          ...àn ao lóng ...ánh bóng trăng ...oe.

Lời giải chi tiết:

Năm gian lều cỏ thấp le te

   Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

            Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

         Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

Câu 2

Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống :

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 39 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 23 - Muông thú

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay