Chính tả - Tuần 11 trang 49


Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Dựa vào bài tập 1, em hãy nêu nhận xét:

a) Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái:

b) Chỉ viết g mà không viết gh trước các chữ cái:

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái : i, ê, e.

b) Chỉ viết g mà không viết gh trước chữ cái: ư, ơ, a, u, ô, o

Câu 3

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

nước ...ôi, ăn ...ôi

cây ...oan; ...iêng năng

b) ươn hoặc ương

v... vai, v... vãi

bay l... ,số l...

Lời giải chi tiết:

a) 

nước sôi, ăn xôi

cây xoan, siêng năng

b) 

vươn vai, vương vãi

bay lượn, số lượng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu