Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 5 - Trường học

Chính tả - Tuần 5 trang 19


Điền ia hoặc ya vào chỗ trống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ia hoặc ya vào chỗ trống:

t... nắng,    đêm khu...,     cây m...

Trả lời:

tia nắng,    đêm khuya,    cây mía

Câu 2

a) Viết vào chỗ trống từ chứa tiếng có âm đầu l hoặc n:

- Chỉ vật đội trên đầu để che mưa nắng : nón

- Chỉ con vật kêu ủn ỉn : lợn

- Có nghĩa là ngại làm việclười

- Trái nghĩa với giànon

b) Viết vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần en hoặc eng:

- Chỉ đồ dùng để xúc đất : xẻng

- Chỉ vật dùng để chiếu sáng : đèn

- Trái nghĩa với chêkhen

- Cùng nghĩa với xấu hổ (mắc cỡ) : thẹn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài