Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 25 - Sông biển

Chính tả - Tuần 25 trang 28


Giải bài tập Chính tả - Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ trống tên các loài cá :

Bắt đầu bằng ch

Bắt đầu bằng tr

M : cá chim, ..............................

................................................

................................................

M : cá trắm, ..............................

................................................

................................................

Trả lời:

Bắt đầu bằng ch

Bắt đầu bằng tr

 M : cá chim

cá chuối, cá chép, cá chuồn, cá chẽm, cá chày,...

 M : cá trắm

cá trích, cá trôi, cá tràu, cá trê, cá trạch,...

Câu 2

Đin tiếng :

a) Bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Em trai của bố : ............

- Nơi em đến học hàng ngày : ...........

- Bộ phận cơ thể dùng để đi : ...........

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với khó : ...........

- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu : ...........

- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi : ...........

Trả lời:

a) 

- Em trai của bố : chú

- Nơi em đến học hằng ngày : trường

- Bộ phận cơ thể dùng để đi : chân

b)

- Trái nghĩa với khódễ

- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu : cổ

- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi : mũi

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay