Chính tả - Tuần 10 trang 46


Điền c hoặc k vào chỗ trống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ...á, con ..iến, cây ...ầu, dòng ...ênh

Lời giải chi tiết:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

...o sợ, ăn ...o, hoa ...an, thuyền ...an

b) nghỉ hoặc nghĩ

... học, lo ..., ... ngơi, ngẫm ...

Lời giải chi tiết:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩnghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 10 - Ông bà

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Hỏi bài