Chính tả - Tuần 19 trang 4


Giải bài tập Chính tả - Tuần 19 trang 4 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên vật trong mỗi tranh :

a) Có chữ l hoặc chữ n

1 ........................  2 ........................ 
3 ........................  4 ........................ 

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

1 ........................  2 ........................ 
3 ........................  4 ........................ 

 

Lời giải chi tiết:

a)

1. lá 2. len
3. na 4. nón

b) 

1. tủ 2. gỗ
3. cửa 4. muỗi

 

Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 19 - Bốn mùa

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Hỏi bài