Luyện từ và câu - Tuần 24 trang 23


1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó (tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống :

Cáo …………….

Gấu …………….

Thỏ …………….

Sóc ……………………

Nai ……………………

Hổ (cọp) …………..

Trả lời:

Cáo tinh ranh

Gấu tò mò

Thỏ nhút nhát

Sóc nhanh nhẹn

Nai hiền lành

Hổ (cọp) dữ tợn

Câu 2

Hãy chọn và viết tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống :

a) Dữ như ……………            c) Khoẻ như ……………

b) Nhát như …………..          d) Nhanh như ………….

(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)

Trả lời:

a) Dữ như hổ (cọp)             c) Khỏe như voi

b) Nhát như thỏ                  d) Nhanh như sóc

Câu 3

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào  :

    Từ sàng sớm □ Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú  Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang □ Ngoài đường □ người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú □ trẻ em chạy nhảy tung tăng.

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn, chú ý:

- Điền dấu chấm để kết thúc câu.

- Điền dấu phẩy để ngăn cách các ý trong câu.

Trả lời:

    Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay