Luyện từ và câu - Tuần 21 trang 11


1 Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiếng kêu

Gọi tên theo cách kiếm ăn

M : chim cánh cụt,.......

 ..................................

M : tu hú,............

..................................

M : bói cá,...........

..................................

 

Lời giải chi tiết:

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiêng kêu

Gọi tên theo cách kiếm ăn

M : chim cánh cụt,

cú mèo, vàng anh

M : tu hú,

cuốc, quạ

M : bói cá,

chim sâu, gõ kiến

Câu 2

Dựa vào các bài tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng, Thông báo của thư viện vườn chim (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 23, 26), trả lời những câu hỏi sau :

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ?

…………………………………………….......

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?

…………………………………………….......

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?

…………………………………………….......

Phương pháp giải:

Câu hỏi có cụm từ ở đâu dùng để hỏi về địa điểm.

Lời giải chi tiết:

a) Bông cúc trắng mọc ở bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

b) Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.

Câu 3

Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :

Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu ?

a) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

.....................................................

b) Sách của em để trên giá sách.

.....................................................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ ở đâu dùng để hỏi về địa điểm.

Lời giải chi tiết:

a) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

    Em ngồi ở đâu ?

b) Sách của em để trên giá sách.

    Sách của em để ở đâu ?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 21 - Chim chóc

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Hỏi bài