Chính tả - Tuần 22 trang 16


Giải bài tập Chính tả - Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

Trả lời:

 

Câu 2

Tìm tiếng theo yêu cầu ở bên A rồi ghi vào bên B :

A

B

a) - Bắt đầu bằng r

    - Bắt đầu bằng d

    - Bắt đầu bằng gi

b) - Có thanh hỏi

    - Có thanh ngã

: .......................................................

: .......................................................

: .......................................................

: .......................................................

: .......................................................

Trả lời:

A

B

a) - Bắt đầu bằng r

    - Bắt đầu bằng d

    - Bắt đầu bằng gi

b) - Có thanh hỏi

    - Có thanh ngã

: rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rọi,...

: dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa,...

: giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp,...

: tủ, thỏ, cỏ, cửa, rửa, rổ, sổ, mỏi,...

: cũng, mũi, mũ, hũ, lũ, vẽ, vỗ, lỗi, lỡ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay