Chính tả - Tuần 31 trang 56


1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

Thăm nhà Bác

Anh dắt em vào cõi Bác xưa

          Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa

Có hồ nước lặng sôi tăm cá

            Có bươi cam thơm, mát bóng ...ừa.

 

  Có ...ào râm bụt đo hoa quê

   Như cổng nhà xưa Bác trở về

 Có bốn mùa ...au tươi tốt lá

               Như nhưng ngày cháo bẹ mang tre...

 

     Nhà gác đơn sơ, một góc vườn

              Gô thường mộc mạc, chăng mùi sơn

             ...ường mây chiếu cói, đơn chăn gối

   Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn.

Lời giải chi tiết:

Thăm nhà Bác

Anh dắt em vào cõi Bác xưa

          Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa

Có hồ nước lặng sôi tăm cá

            Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.

 

 Có rào râm bụt đỏ hoa quê

    Như cổng nhà xưa Bác trở về

Có bốn mùa rau tươi tốt lá

              Như những ngày cháo bẹ măng tre.

 

      Nhà gác đơn sơ, một góc vườn

                Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn

              Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối

    Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn.

Câu 2

Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống :

a) rời hoặc dời

    Tàu ... ga.                   Sơn Tinh ... từng dãy núi.

    giữ hoặc dữ

    Hổ là loài thú ... .         Bộ đội canh ... biển trời.

b)  hoặc lả

   Con cò bay ... bay la.        Không uống nước ... .

    võ hoặc vỏ

   Anh trai em tập ... .          ... cây sung xù xì.

Lời giải chi tiết:

a)  Tàu rời ga.                        Sơn Tinh dời từng dãy núi.

     Hổ là loài thú dữ.               Bộ đội canh giữ biển trời.

b) Con cò bay lả bay la.          Không uống nước .

    Anh trai em tập .             Vỏ cây sung xù xì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu