Chính tả - Tuần 30 trang 52


Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

(chúc, trúc) :          cây ... , ... mừng

- (chở, trở) :             ... lại   , che ...

Lời giải chi tiết:

-  cây trúc chúc mừng

-  trở lại     , che chở

Câu 2

- (bệt, bệch) :          ngồi ...   , trắng ...

- (chết, chếch) :       chênh ... , đồng hồ ...

Lời giải chi tiết:

-  ngồi bệt , trắng bệch

-  chênh chếch, đồng hồ chết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu