Chính tả - Tuần 4 trang 14


Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: 

... ổn,      cô t...,      chim...,      thiếu n...

Phương pháp giải:

Chú ý: 

- Viết yên trong trường hợp viết tiếng.

- Viết iên trong trường hợp viết vần của tiếng.

Lời giải chi tiết:

yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi

...a dẻ,     cụ ...à,     ...a vào,     cặp ...a

b) ân hoặc âng

v... lời,     bạn th...,     nhà t...`,     bàn ch...

Lời giải chi tiết:

a) 

da dẻ,     cụ già,     ra vào,     cặp da

b) 

vâng lời,     bạn thân,     nhà tầng,     bàn chân

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 4 - Bạn bè

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay