Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 - Trường học

Chính tả - Tuần 6 trang 23


Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ai hoặc ay vào chỗ trống:

a) m...´ nhà,  m...´ cày

b) thính t...,  giơ t...

c) ch... ̉ tóc,  nước ch... ̉

Lời giải chi tiết:

a) mái nhà,  máy cày

b) thính tai,  giơ tay

c) chải tóc,  nước chảy

Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp

a)   (sa, xa)        ... xôi, ... xuống

      (sá, xá)        phố ..., đường ...

b)   (ngã, ngà)    ... ba đường, ba ... đường

      (vẻ, vẽ)        ... tranh, có ...

Lời giải chi tiết:

a)                   

- xa xôi, sa xuống

- phố xá, đường 

b) 

- ngã ba đường, ba ngả đường

- vẽ tranh, có vẻ

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 6 - Trường học

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài