Tập làm văn - Tuần 5 trang 21


Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý lời nói và hoạt động của 2 bạn trong mỗi tranh và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hình 1: Bạn trai đang vẽ lên bức tường của nhà trường.

Hình 2: Bạn trai nói với bạn gái : "Mình vẽ có đẹp không ?"

Hình 3: Bạn gái ngắm bức tranh rồi nói: "Bạn vẽ lên tường làm xấu trường, lớp !"

Hình 4: Hai bạn lấy xô, chổi quét vôi lại bức tường cho sạch.

Câu 2

Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1.

Lời giải chi tiết:

Có thể đặt tên cho câu chuyện là: 

- Bức tường

- Bức tranh vẽ không đúng chỗ

Câu 3

Ghi lại tên các bài tập đọc trong tuần 5.

Lời giải chi tiết:

Tên các bài tập đọc trong tuần 5 là:

- Chiếc bút mực

- Mục lục sách

- Cái trống trường em

 Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.2 trên 78 phiếu