Giải mục IV trang 15 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều


Hai trường dự định tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh lớp 10. Trường thứ nhất đề xuất ba môn thi đấu là: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ. Trường thứ hai đề xuất ba môn thi đấu là: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông. Lập danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 7

Hai trường dự định tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh lớp 10. Trường thứ nhất đề xuất ba môn thi đấu là: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ. Trường thứ hai đề xuất ba môn thi đấu là: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông. Lập danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất.

Lời giải chi tiết:

Danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất là: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông.

Luyện tập – vận dụng 4

Cho hai tập hợp:

\(\begin{array}{l}A = \{ x \in \mathbb{R}|x \le 0\} ,\\B = \{ x \in \mathbb{R}|x \ge 0\} .\end{array}\)

Tìm \(A \cap B,A \cup B.\)

Phương pháp giải:

\(\begin{array}{l}A \cap B = \{ x \in A|x \in B\} \\A \cup B = \{ x \in A\; \text{hoặc }x \in B\} \end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}A \cap B = \{ 0\} \\A \cup B = \mathbb{R}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm