Giải mục III trang 14 SGK Toán 10 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Hoạt động 6 trang 7 Sách giáo khoa Toán 10 tập 1 – Cánh diều

Lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng kí tham gia câu lạc bộ thể thao như sau (biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên):

-  Bóng đá gồm: An, Bình, Chung, Dũng, Minh, Nam, Phương.

-  Bóng rổ gồm: An, Chung, Khang, Phong, Quang, Tuấn.

Hãy liệt kê danh sách các bạn đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ.

Lời giải chi tiết

Danh sách các bạn đăng kí tham gia cả hai câu lạc bộ là: An, Chung.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm