Giải bài 4 trang 18 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Gọi A là tập nghiệm của phương trình \({x^2} + x - 2 = 0\),

B là tập nghiệm của phương trình \(2{x^2} + x - 6 = 0\)

Tìm \(C = A \cap B\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của A và B.

\(A \cap B = \{ x \in A|x \in B\}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \({x^2} + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 2\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow A = \{ 1; - 2\} \)

Ta có: \(2{x^2} + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{3}{2}\\x =  - 2\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow B = \left\{ {\frac{3}{2}; - 2} \right\}\)

Vậy \(C = A \cap B = \{  - 2\} \).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm