Giải bài 1 trang 18 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Cho tập hợp \(X = \{ a;b;c\} \). Viết tất cả các tập con của tập hợp X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) tập hợp rỗng: \(\emptyset \)

+) Liệt kê các tập con chứa 1, 2 hoặc 3 phần tử của tập hợp X

Lời giải chi tiết

Các tập con của tập hợp X là:

+) tập hợp rỗng: \(\emptyset \)

+) Các tập con chỉ chứa 1 phần tử của tập hợp X: {a}, {b}, {c}.

+) Các tập con chứa 2 phần tử của tập hợp X: {a; b}, {b; c}, {c; a}

+) Tập con chứa 3 phần tử của tập hợp X: là tập hợp X = {a; b; c}

Chú ý

+) Mọi tập hợp X đều có 2 tập con là: \(\emptyset \) và X.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm