Giải bài 2 trang 18 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Sắp xếp các tập hợp sau theo quan hệ "\(\subset\)":

[2; 5], (2; 5), [2; 5), (1; 5].

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\([a;b] = \{ x \in \mathbb R \,|\,a \le x \le b\} \)

\((a;b] = \{ x \in \mathbb R \,|\,a < x \le b\} \)

Lời giải chi tiết

\(\left( {2;{\rm{ }}5} \right) \subset \left[ {2;{\rm{ }}5} \right) \subset \left[ {2;5} \right] \subset \left( {1;{\rm{ }}5} \right].\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm