Giải mục IV trang 103 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Tìm số đo x trong Hình 43, biết u // v

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập vận dụng

Tìm số đo x trong Hình 43, biết u // v

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất: Đường thẳng c cắt 2 đường thẳng song song, tạo thành 1 cặp góc so le trong bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Vì u // v nên x = 50\(^\circ \) ( 2 góc so le trong)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm