Giải mục II trang 101, 102 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Quan sát các Hình 38a, 38b, 38c và đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 2

Quan sát các Hình 38a, 38b, 38c và đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Hoạt động 3

a) Thực hành vẽ đường thẳng b đi qua điểm M và song song với đường thẳng a ( M \( \notin \) a) bằng ê ke theo các bước sau:

b) Giải thích vì sao đường thẳng b song song với đường thẳng a

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng tạo ra một cặp góc đồng vị bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song song

Lời giải chi tiết:

b) Đường thẳng b song song với đường thẳng a vì đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b tạo ra một cặp góc đồng vị bằng nhau


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm