Giải mục II trang 97, 98 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Kiểm tra lại bằng thước đo góc để thấy góc xOC và yOC trong Hoạt động 2 là bằng nhau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập vận dụng 1

Kiểm tra lại bằng thước đo góc để thấy góc xOC và yOC trong Hoạt động 2 là bằng nhau.

Phương pháp giải:

Đo góc bằng thước đo góc và kiểm tra

Lời giải chi tiết:

Kiểm tra bằng thước đo góc, ta được: \(\widehat {xOC} = \widehat {yOC}\)

Luyện tập vận dụng 2

Kiểm tra lại bằng thước đo góc để thấy góc mIK và nIK trong Hoạt động 3 là bằng nhau

Phương pháp giải:

Đo góc bằng thước đo góc và kiểm tra

Lời giải chi tiết:

Kiểm tra bằng thước đo góc, ta được: \(\widehat {mIK} = \widehat {nIK}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm