Giải mục I trang 96, 97 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Quan sát góc vuông xOy và tia Oz ở Hình 25. a) Mỗi điểm M (M khác O) thuộc tia Oz có phải là điểm trong của góc xOy hay không? Tia Oz có nằm trong góc xOy hay không? b) Tính số đo góc yOz. c) So sánh hai góc xOz và yOz.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Quan sát góc vuông xOy và tia Oz ở Hình 25.

a) Mỗi điểm M (M khác O) thuộc tia Oz có phải là điểm trong của góc xOy hay không? Tia Oz có nằm trong góc xOy hay không?

b) Tính số đo góc yOz.

c) So sánh hai góc xOz và yOz.

Phương pháp giải:

Nếu tia On nằm trong góc mOp thì \(\widehat {mOn} + \widehat {nOp} = \widehat {mOp}\)

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi điểm M (M khác O) thuộc tia Oz đều là điểm trong của góc xOy. Tia Oz có nằm trong góc xOy

b) Vì Oz có nằm trong góc xOy nên

\(\begin{array}{l}\widehat {yOz} + \widehat {zOx} = \widehat {xOy}\\ \Rightarrow \widehat {yOz} + 45^\circ  = 90^\circ \\ \Rightarrow \widehat {yOz} = 90^\circ  - 45^\circ  = 45^\circ \end{array}\)

Vậy số đo góc yOz là 45 độ

c) \(\widehat {xOz} = \widehat {yOz}\) ( cùng bằng 45 độ)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm