Giải bài 2 trang 99 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Trong Hình 30, tính số đo của \(\widehat {mOp};\widehat {qOr};\widehat {pOq}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.

+ 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau

+ 2 góc kề bù có tổng số đo bằng 180 độ

Lời giải chi tiết

Vì On là tia phân giác của \(\widehat {mOp}\) nên \(\widehat {mOp} = 2.\widehat {mOn} = 2.33^\circ  = 66^\circ \)

Vì \(\widehat {qOr} = \widehat {mOn}\) ( 2 góc đối đỉnh), mà \(\widehat {mOn} = 33^\circ  \Rightarrow \widehat {qOr} = 33^\circ \)

Vì \(\widehat {pOq} + \widehat {qOr} = 180^\circ \) ( 2 góc kề bù) nên \(\widehat {pOq} + 33^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat {pOq} = 180^\circ  - 33^\circ  = 147^\circ \)

Vậy \(\widehat {mOp} = 66^\circ ;\widehat {qOr} = 33^\circ ;\widehat {pOq} = 147^\circ \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm