Giải mục I trang 81, 82 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Quan sát lăng trụ đứng tam giác ở Hình 22, đọc tên các mặt, các cạnh và các đỉnh của lăng trụ đứng tam giác đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 2

Quan sát lăng trụ đứng tam giác ở Hình 22, đọc tên các mặt, các cạnh và các đỉnh của lăng trụ đứng tam giác đó.

Phương pháp giải:

Đọc tên 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh của hình lăng trụ đứng tam giác

Lời giải chi tiết:

Hình lăng trụ đứng tam giác có:

+) 5 mặt gồm: ABC; A’B’C’; ABB’A’; BCC’B’; ACC’A’

+) 9 cạnh gồm: AB; BC;CA;A’B’;B’C’;C’A’; AA’; BB’; CC’

+) 6 đỉnh gồm: A;B;C; A’;B’;C’.

Hoạt động 3

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ ở Hình 23 và thực hiện các hoạt động sau:

a) Đáy dưới ABC và đáy trên A’B’C’ là hình gì?

b) Mặt bên AA’C’C là hình gì?

c) So sánh độ dài các cạnh bên AA’ và CC’

Phương pháp giải:

Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy là hình tam giác, mặt bên là các hình chữ nhật

So sánh độ dài 2 cạnh

Lời giải chi tiết:

a) Đáy dưới ABC và đáy trên A’B’C’ là hình tam giác

b) Mặt bên AA’C’C là hình chữ nhật

c) Hai cạnh bên AA’ và CC’ có độ dài bằng nhau


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm