Giải bài 3 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Cho các hình 32a, 32b, 32c:

i) Hình nào trong các hình 32a,32b,32c là hình lăng trụ đứng tam giác? Hình lăng trụ đứng tứ giác?

ii) Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có ở Hình 32.

iii) Tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có ở Hình 32.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Hình lăng trụ đứng tam giác có 2 mặt đáy cùng là hình tam giác và song song với nhau; mỗi mặt bên là hình chữ nhật.

+) Hình lăng trụ đứng tứ giác có 2 mặt đáy cùng là hình tứ giác và song song với nhau; mỗi mặt bên là hình chữ nhật.

+) Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng = chu vi đáy . chiều cao

+) Thể tích của hình lăng trụ đứng = diện tích đáy . chiều cao

Lời giải chi tiết

i) Hình 32c là hình lăng trụ đứng tam giác

Hình 32a là hình lăng trụ đứng tứ giác

ii) Hình 32a: Sxq = 2.(3+4).5 = 70 (cm2)

Hình 32c: Sxq = (3+4+5).6 = 72 (cm2)

iii) Hình 32a: V = 3.4.5 = 60 (cm3)

Hình 32c: V = 3.4.6 = 72 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm