Giải mục I trang 64, 65 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Giả sử một xe ô tô chuyển động đều trên quãng đường AB dài 240 km. Vận tốc v (km/h) và thời gian t (h) của xe ô tô khi đi từ A đến B được liên hệ theo công thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Giả sử một xe ô tô chuyển động đều trên quãng đường AB dài 240 km. Vận tốc v (km/h) và thời gian t (h) của xe ô tô khi đi từ A đến B được liên hệ theo công thức v = \(\frac{{240}}{t}\). Tìm số thích hợp cho  trong bảng sau:

Phương pháp giải:

Thay giá trị của t vào công thức v = \(\frac{{240}}{t}\)để tính giá trị v tương ứng

Lời giải chi tiết:

Với t  = 3 thì v = \(\frac{{240}}{3} = 80\)

Với t  = 4 thì v = \(\frac{{240}}{4} = 60\)

Với t  = 5 thì v = \(\frac{{240}}{5} = 48\)

Với t  = 6 thì v = \(\frac{{240}}{6} = 40\)

t (h)

3

4

5

6

v (km/h)

80

60

48

40

Luyện tập vận dụng 1

Một công nhân theo kế hoạch cần phải làm 1 000 sản phẩm.

a) Gọi x (h) là thời gian người công nhân đó làm và y là số sản phẩm làm được trong 1 giờ. Viết công thức tính y theo x.

b) Hỏi x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch hay không? Nếu có hãy xác định hệ số tỉ lệ.

c) Tính giá trị của y khi x = 10; x = 20; x = 25.

Phương pháp giải:

b) Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức \(y = \frac{a}{x}\) hay x.y = a (a là hằng số khác 0) thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

c) Thay giá trị x vào công thức liên hệ, tìm y

Lời giải chi tiết:

a) y = \(\frac{{1000}}{x}\)

b) x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch vì x và y liên hệ với nhau theo công thức y = \(\frac{{1000}}{x}\)

Hệ số tỉ lệ là: 1000

c) Khi x = 10 thì y = \(\frac{{1000}}{{10}} = 100\)

Khi x = 20 thì y = \(\frac{{1000}}{{20}} = 50\)

Khi x = 25 thì y = \(\frac{{1000}}{{25}} = 40\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải mục II trang 65, 66 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau:

 • Giải mục III trang 66, 67 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Một xưởng may có 56 công nhân dự định hoàn thành một hợp đồng trong 21 ngày. Nhưng bên đặt hàng muốn nhận hàng sớm nên xưởng may cần phải hoàn thành hợp đồng trong 14 ngày. Hỏi xưởng may cần tăng thêm bao nhiêu công nhân? Giả sử năng suất của mỗi công nhân là như nhau.

 • Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Giá trị của hai đại lượng x, y được cho bởi bảng sau:

 • Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 36 thì y = 15 a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Viết công thức tính y theo x c) Tính giá trị của y khi x = 12; x =18; x = 60.

 • Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Theo dự định, một nhóm thợ có 35 người sẽ xây một tòa nhà hết 168 ngày. Nhưng khi bắt đầu làm, có một số người không tham gia được nên nhóm thợ chỉ còn 28 người. Hỏi khi đó, nhóm thợ phải mât bao lâu để xây xong tòa nhà? Giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau.

>> Xem thêm