Giải mục I trang 40, 41 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Biểu thức số

HĐ 1

Xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu thức có trong bảng để đưa ra số và phép tính.

Lời giải chi tiết:

Biểu thức

Số

Phép tính

\(100 - (20.3 + 30.1,5)\)

100; 20; 3; 30; 1,5

Trừ, nhân, cộng

\(300 + 300.\dfrac{1}{{50}}\)

300; \(\dfrac{1}{{50}}\)

Cộng, nhân

\({2.3^4}:5\)

2; \({3^4}\); 5

Nhân, chia, nâng lên lũy thừa

LT - VD 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) 12 . a không phải là biểu thức số.

b) Biểu thức số phải có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.

Phương pháp giải:

Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) tạo thành một biểu thức số.

Mỗi số cũng là một biểu thức số.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng.

b) Sai.

LT - VD 2

Viết biểu thức số biểu thị:

a) Diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 3 cm, chiều cao tương ứng là 5 cm;

b) Diện tích hình tròn có bán kính là 2 cm.

Phương pháp giải:

a) Nhớ lại công thức tính diện tích tam giác (bằng đáy nhân chiều cao chia hai).

b) Nhớ lại công thức tính diện tích hình tròn (bằng pi (3,14) nhân bán kính bình phương).

Lời giải chi tiết:

a) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 3 cm, chiều cao tương ứng là 5 cm là: \(\dfrac{1}{2}.3.5\)(cm2)

b) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình tròn có bán kính là 2 cm là: \(3,{14.2^2}\)(cm2)


Bình chọn:
4 trên 17 phiếu
 • Giải mục II trang 42, 43 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Cho ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ biến số (nếu có)...Các bạn lớp 7A quyên góp tiền mua vở và bút bi để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Giá mỗi quyển vở là 6 000 đồng, giá mỗi chiếc bút bi là 3 000 đồng.

 • Giải mục III trang 43, 44 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Tính giá trị của biểu thức

 • Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 6 cm. Biểu thức nào sau đây dùng để biểu thị chu vi hình chữ nhật đó?

 • Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Tính giá trị của biểu thức:

 • Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Cho A = - ( - 4x + 3y),B = 4x + 3y,C = 4x - 3y. Khi tính giá trị của biểu thức tại x = - 1 và y = - 2, bạn An cho rằng giá trị của các biểu thức A và B bằng nhau, bạn Bình cho rằng giá trị của các biểu thức A và C bằng nhau. Theo em, bạn nào đúng? Vì sao?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí