Giải mục I trang 40, 41 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Biểu thức số

HĐ 1

Xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu thức có trong bảng để đưa ra số và phép tính.

Lời giải chi tiết:

Biểu thức

Số

Phép tính

\(100 - (20.3 + 30.1,5)\)

100; 20; 3; 30; 1,5

Trừ, nhân, cộng

\(300 + 300.\dfrac{1}{{50}}\)

300; \(\dfrac{1}{{50}}\)

Cộng, nhân

\({2.3^4}:5\)

2; \({3^4}\); 5

Nhân, chia, nâng lên lũy thừa

LT - VD 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) 12 . a không phải là biểu thức số.

b) Biểu thức số phải có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.

Phương pháp giải:

Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) tạo thành một biểu thức số.

Mỗi số cũng là một biểu thức số.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng.

b) Sai.

LT - VD 2

Viết biểu thức số biểu thị:

a) Diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 3 cm, chiều cao tương ứng là 5 cm;

b) Diện tích hình tròn có bán kính là 2 cm.

Phương pháp giải:

a) Nhớ lại công thức tính diện tích tam giác (bằng đáy nhân chiều cao chia hai).

b) Nhớ lại công thức tính diện tích hình tròn (bằng pi (3,14) nhân bán kính bình phương).

Lời giải chi tiết:

a) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 3 cm, chiều cao tương ứng là 5 cm là: \(\dfrac{1}{2}.3.5\)(cm2)

b) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình tròn có bán kính là 2 cm là: \(3,{14.2^2}\)(cm2)


Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.