Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(M = 2(a + b)\) tại \(a = 2\), \(b =  - 3\);

b) \(N =  - 3xyz\) tại \(x =  - 2\), \(y =  - 1\), \(z = 4\);

c) \(P =  - 5{x^3}{y^2} + 1\) tại \(x =  - 1\); \(y =  - 3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay những giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

a) Ta thay\(a = 2\), \(b =  - 3\) vào biểu thức đã cho rồi thực hiện phép tính.

b) Ta thay\(x =  - 2\), \(y =  - 1\), \(z = 4\)vào biểu thức đã cho rồi thực hiện phép tính.

c) Ta thay\(x =  - 1\); \(y =  - 3\) vào biểu thức đã cho rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết

a) Thay giá trị \(a = 2\), \(b =  - 3\) vào biểu thức đã cho, ta có:

\(M = 2(a + b) = 2.(2 + ( - 3)) = 2.(2 - 3) = 2.( - 1) =  - 2\).

b) Thay giá trị \(x =  - 2\), \(y =  - 1\), \(z = 4\)vào biểu thức đã cho, ta có:

\(N =  - 3xyz =  - 3. - 2. - 1.4 = 6. - 1.4 =  - 6.4 =  - 24\).

c) Thay giá trị \(x =  - 1\); \(y =  - 3\) vào biểu thức đã cho, ta có:

\(P =  - 5{x^3}{y^2} + 1 =  - 5.{( - 1)^3}.{( - 3)^2} + 1 =  - 5. - 1.9 + 1 = 5.9 + 1 = 45 + 1 = 46\).


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.