Giải mục I trang 105, 106 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Xét khẳng định “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau” , ta thấy: Khẳng định này được phát biểu dưới dạng “ Nếu .. thì..” Trong khẳng định đó, hãy nêu: - Phần nằm giữa từ “ Nếu” và từ “ thì” - Phần nằm sau từ “ thì”.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 2

Xét khẳng định “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau” , ta thấy: Khẳng định này được phát biểu dưới dạng “ Nếu .. thì..” Trong khẳng định đó, hãy nêu:

- Phần nằm giữa từ “ Nếu” và từ “ thì”

- Phần nằm sau từ “ thì”.

Phương pháp giải:

Xác định :

- Phần nằm giữa từ “ Nếu” và từ “ thì”

- Phần nằm sau từ “ thì”.

Lời giải chi tiết:

- Phần nằm giữa từ “ Nếu” và từ “ thì” là: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song

- Phần nằm sau từ “ thì” là: hai góc so le trong bằng nhau

Luyện tập vận dụng 1

Nêu giả thiết và kết luận của định lí: “ Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng a, b song song với nhau”.

Phương pháp giải:

- Phần nằm giữa từ “ Nếu” và từ “ thì” là giả thiết

- Phần nằm sau từ “ thì” là kết luận

Lời giải chi tiết:

- Giả thiết: một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau

- Kết luận: hai đường thẳng a, b song song với nhau


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải mục II trang 106, 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Cho định lí: “ Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thiết và kết luận của định lí trên. c) Chứng tỏ định lí trên là đúng.

 • Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu cho mỗi định lí sau: a) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau. c) Qua một điểm cho trước có duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước.

 • Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Cho định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.” a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giải thiết, kết luận của định lí trên. c) Chứng minh định lí trên.

 • Giải câu hỏi khởi động trang 105 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Câu khẳng định có dạng “ Nếu … thì…” trong toán học được gọi là gì?