Giải câu hỏi trang 48, 49, 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Đọc các sự kiện, hiện tượng sau và thực hiện HĐ1, HĐ2 Mức nước lũ trên sông Hồng trong thàng Bảy sang năm trên mức báo động 3

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Đọc các sự kiện, hiện tượng sau và thực hiện HĐ1, HĐ2

 1. Mức nước lũ trên sông Hồng trong thàng Bảy sang năm trên mức báo động 3
 2. Ngày mai, Mặt Trời mọc ở phía Tây
 3. Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới
 4. Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6
 5. Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc bé hơn 7.

 

Tìm các sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra.

Chọn cụm từ thích hợp ( không thể, ít khả năng, nhiều khả năng, chắc chắn) vào dấu “?” trong các câu sau:

a) Tôi ..?...đi bộ 20 km mà không nghỉ

b) ..?... có tuyết rơi ở Hà Nội vào mùa đông

c) Anh An là một học sinh giỏi. Anh An …?... sẽ đỗ thủ khoa trong kì thi Trung học phổ thông quốc gia tới.

 

Phương pháp giải:

Phân tích những sự kiện, hiện tượng

Lời giải chi tiết:

Những sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra là: 1, 3; 4

HĐ 2

Đọc các sự kiện, hiện tượng sau và thực hiện HĐ1, HĐ2

 1. Mức nước lũ trên sông Hồng trong thàng Bảy sang năm trên mức báo động 3
 2. Ngày mai, Mặt Trời mọc ở phía Tây
 3. Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới
 4. Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6
 5. Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc bé hơn 7.

Tìm các sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra.

Phương pháp giải:

Phân tích những sự kiện, hiện tượng

Lời giải chi tiết:

Những sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra là: 2; 5

Câu hỏi

Trong HĐ1 và HĐ2, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Phương pháp giải:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải chi tiết:

Biến cố chắc chắn: 5

Biến cố không thể: 2

Biến cố ngẫu nhiên: 1; 3; 4

Luyện tập 1

Chọn từ thích hợp ( ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể) thay vào dấu “?” để được câu đúng.

1. Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc

Biến cố “ Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố ..?..

Biến cố: Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số bằng 7” là biến cố …?....

2. Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3;6;9;12;15;18;24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

Biến cố “ Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?..

Biến cố “ Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố ..?..

Phương pháp giải:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải chi tiết:

1. Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc

Biến cố “ Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố chắc chắn

Biến cố: Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số bằng 7” là biến cố ngẫu nhiên

2. Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3;6;9;12;15;18;24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

Biến cố “ Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố chắc chắn (( vì tất cả các số được ghi đều chia hết cho 3)

Biến cố “ Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố không thể ( vì trong số các số được ghi không có số nào chia hết cho 7)

Luyện tập 2

Lan thamm gia trò chơi Vòng quay may mắn như Hình 8.1. Xét ba biến cố sau:

A: “Lan quay vào ô có số điểm lớn hơn 500 điểm”

B: “ Lan quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 100 điểm”

C: “ Lan quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”

Biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Phương pháp giải:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải chi tiết:

Biến cố chắc chắn: C

Biến cố không thể: B

Biến cố ngẫu nhiên: A

Thử thách nhỏ

Cho hai chiếc túi kín I, II đựng một số viên bi có cùng kích thước, trong đó tất cả các viên bi ở túi I có màu đen. Người chơi lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi một viên bi và sẽ thắng nếu trong hai viên bi lấy ra có viên bi màu đỏ. Trong  túi II cần có những viên bi màu gì để biến cố “ Người chơi thắng” là:

a) Biến cố chắc chắn;

b) Biến cố không thể;

c) Biến cố ngẫu nhiên.

Phương pháp giải:

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải chi tiết:

a) Để biến cố “ Người chơi thắng” là biến cố chắc chắn thì người chơi luôn phải lấy được viên bi màu đỏ. Mà túi 1 toàn là bi đen nên túi 2 cần toàn là bi đỏ thì người chơi luôn lấy được bi đỏ

b) Để biến cố “ Người chơi thắng” là biến cố không thể thì người chơi luôn không lấy được viên bi màu đỏ. Vì túi 1 toàn là bi đen nên túi 2 không được có bi đỏ

c) Để biến cố “ Người chơi thắng” là biến cố ngẫu nhiên thì người chơi có thể lấy được viên bi màu đỏ. Mà túi 1 toàn là bi đen nên túi 2 cần có chứa bi đỏ và thêm bi màu khác.


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu
 • Giải bài 8.1 trang 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

  Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 5 viên bi trắng và 5 viên bi đen có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên? A: “ Minh lấy được viên bi màu trắng” B: “ Minh lấy được viên bi màu đen” C: “ Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen” D: “ Minh lấy được viên bi màu đỏ”

 • Giải bài 8.2 trang 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

  Có hai chiếc hộp, mỗi hộp đựng 6 tấm thẻ ghi các số 1;2;3;4;5;6. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi hộp. Thay dấu “?” bằng các từ thích hợp trong các từ sau: ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể

 • Giải bài 8.3 trang 50 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

  Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2;3;5;6;7;8;10}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên? A: “ Số được chọn là số nguyên tố” B: “ Số được chọn là số bé hơn 11” C: “ Số được chọn là số chính phương” D: “ Số được chọn là số chẵn” E: “ Số được chọn là số lớn hơn 1”

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí