Giải câu hỏi trang 115 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ: • Website của Tổng cục thống kê • Website - Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được - Hình vẽ dưới đây cho biết cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020 Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính ( nam, nữ) và theo nơi sinh sống ( thành thị, nông thôn)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ:

  • Website của Tổng cục thống kê
  • Website

- Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được

- Hình vẽ dưới đây cho biết cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020

Phương pháp giải:

+ Thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 từ sách, báo hoặc truy cập Internet

+ Lập bảng thống kê

+ Quan sát số liệu từ biểu đồ và lập bảng thống kê

Lời giải chi tiết:

Thu thập số liệu từ website của Tổng cục thống kê, em được:

+) Bảng thống kê dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Số dân (triệu người)

87,8604

88,8093

89,7595

90,7289

91,7133

92,6951

93,6716

94,6660

96,4840

97,5827

+) Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính:

Nam

49,8%

Nữ

50,2%

+) Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo nơi sinh sống:

Thành thị

36,8%

Nông thôn

63,2%

HĐ2

- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020

- Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.

Phương pháp giải:

* Cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau

- Trục ngang: Ghi các mốc thời gian

- Trục dọc: Chọn khoảng chia thích hợp với số liệu và ghi số ở các vạch chia

Bước 2:

- Tại mỗi mốc thời gian trên tục ngang, đánh dấu một điểm cách điểm mốc thời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc

- Vẽ các đoạn thẳng nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi số liệu theo thời gian.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ:

- Ghi tên biểu đồ

- Ghi chú các giá trị số liệu tại các đầu đoạn thẳng

- Ghi đơn vị trên 2 trục

* Cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn:

+ Vẽ 1 đường tròn

+ Tính số đo góc của hình quạt biểu diễn từng đối tượng

1% tương ứng với 3,6 độ.

+ Đo góc và chia hình tròn thành các hình quạt có số đo tương ứng

+ Điền số phần trăm tương ứng vào từng hình quạt, tô màu và viết chú thích, đặt tên cho biểu đồ

Lời giải chi tiết:

HĐ3

  • Nhận xét về xu thế số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020
  • Nhận xét về cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống
  • Tính số dân Việt Nam sống ở thành thị, nông thôn năm 2020.

Phương pháp giải:

Nhận xét sự tăng ( hay giảm của số dân qua các năm)

So sánh tỉ lệ số dân theo giới tính, nơi sinh sống

Lời giải chi tiết:

  • Số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 tăng qua các năm
  • Năm 2020, số dân giới tính nữ đông hơn số nam; sống ở nông thôn đông hơn thành thị.
  • Số dân Việt Nam sống ở thành thị năm 2020 là: 97 582 000 . 36,8% = 35 910 176 ( người)

Số dân Việt Nam sống ở nông thôn năm 2020 là: 97 582 000 . 63,2% = 61 671 824 ( người)


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí