Giải câu hỏi khởi động trang 9 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Đề bài

Xếp loại thi đua bốn tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê ở Bảng 2 (đơn vị: người). Bằng cách phân tích và xử lý dữ liệu thống kê, hãy cho biết:

a) Đội sản xuất trên có bao nhiêu người?

b) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là 65%.

 Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Quan sát bảng số liệu đã cho, muốn tính xem đội sản xuất trên có bao nhiêu người: ta lấy tổng số lao động của tổ 1 + tổng số lao động tổ 2 + tổng số lao động tổ 3 + tổng số lao động tổ 4.

Tổng số người của 1 tổ = số lao động giỏi + số lao động khá + số lao động đạt.

b) Muốn xem thông báo của đội trưởng có đúng hay không, ta tính tỉ số phần trăm của sô lao động giỏi và số người ở cả đội.

Tỉ số phần trăm số lao động giỏi và người ở cả đội = số lao động giỏi (của cả 4 tổ) chia số người ở cả đội nhân 100.

Nếu tỉ số phần trăm ra 65% thì thông báo của đội trưởng đúng, nếu tỉ số phần trăm ra khác 65% thì thông báo của đội trưởng sai.

Lời giải chi tiết

a) Theo bảng số liệu, ta có:

Tổng số lao động của tổ 1 là:

\(7 + 2 + 1 = 10\)(người)

Tổng số lao động của tổ 2 là:

\(6 + 2 + 2 = 10\)(người)

Tổng số lao động của tổ 3 là:

\(5 + 5 + 0 = 10\)(người)

Tổng số lao động của tổ 4 là:

\(6 + 1 + 3 = 10\)(người)

Vậy tổng số lao động của 4 tổ hay đội sản xuất trên có:

\(10 + 10 + 10 + 10 = 40\)(người)

b)

Số lao động giỏi của cả 4 tổ là:

\(7 + 6 + 5 + 6 = 24\)(người)

Tỉ số phần trắm của số lao động giỏi và số người ở cả đội là:

\(\dfrac{{24.100}}{{40}}\%  = 60\)%

Ta thấy: 60% < 65%. Vậy thông báo của đội trưởng không đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.