Giải bài 3 trang 13 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Giáo dục phổ thông ở nước ta gồm ba cấp học là: cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT). Từ năm 2010 đến năm 2019, giáo dục phổ thông đã có sự cải thiện rõ rệt về việc tăng tỉ lệ đi học chung và đi học đúng tuổi. Biểu đồ cột kép ở Hình 9 biểu diễn tỉ lệ đi học chung và tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019.

Đề bài

Giáo dục phổ thông ở nước ta gồm ba cấp học là: cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT). Từ năm 2010 đến năm 2019, giáo dục phổ thông đã có sự cải thiện rõ rệt về việc tăng tỉ lệ đi học chung và đi học đúng tuổi. Biểu đồ cột kép ở Hình 9 biểu diễn tỉ lệ đi học chung và tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019.

a) Tỉ lệ đi học chung của mỗi cấp học ở nước năm 2019 là bao nhiêu?

b) Tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% được hiểu như thế nào? Giải thích lí do.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Quan sát biểu đồ cột kép Hình 9, cột màu xanh để xem tỉ lệ đi học chung của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019 là bao nhiêu.

b) Quan sát biểu đồ cột kép Hình 9, cột màu cam để xem tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019 là bao nhiêu.

c) Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% là tăng hay giảm so với tỉ lệ đi học chung cấp tiểu học năm trước. Tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm. Và giải thích theo hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

a) Tỉ lệ đi học chung của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019:

+        Cấp Tiểu học: 101,0%

+        Cấp THCS: 92,8%

+        Cấp THPT: 72,3%

b) Tỉ lệ đi học đúng tuổi của mỗi cấp học ở nước ta năm 2019:

+        Cấp Tiểu học: 98,0%

+        Cấp THCS: 89,2%

+        Cấp THPT: 68,3%

c) Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% được hiểu là: tỉ số phần trăm đi học chung của năm 2019 so với năm trước là 101,0% và tăng 1,0% so với năm trước

Tỉ lệ đi học chung của cấp tiểu học là 101,0% vì:

-        Nhà nước thực hiện tốt chính sách khuyến khích người dân đi học và chính sách phổ cập giáo dục.

-        Gia đình thực hiện tốt chính sách và nhận thức của họ ngày càng cao nên nhận ra được tầm quan trọng của việc học.

-        Học sinh ngày càng hứng thú hơn với chương trình, nội dung học trong những năm gần đây.

-        Những tác động khác từ môi trường bên ngoài.


Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí