Bài tập 5 trang 45 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 5 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đầu thế kỉ XX.

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đầu thế kỉ XX:

☐ Công nhân Nhật Bản phải sinh sống và làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ.

☐ Nhân dân lao động Nhật Bản bị áp bức, bóc lột nặng nề.

☐ Ảnh hưởng của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

☐ Hoạt động tích cực của Ca-tai-a-ma Xen và Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản.

☐ Tất cả các ý kiến trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục III: Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản.

Lời giải chi tiết

Đáp án:

☒ Tất cả các ý kiến trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí