Bài tập 1 trang 43 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 1 trang 43 VBT lịch sử 8: Nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị

Đề bài

a) Điền tiếp vào phần để trống dưới đây nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị:

- Về kinh tế:

- Về chính trị - xã hội:

b) Ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục I: Cuộc Duy tân Minh Trị.

Lời giải chi tiết

a)

- Về kinh tế:

+ Thống nhất tiền tệ.

+ Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

+ Tăng cường phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn.

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông vận tải, thông tin liên lạc.

- Về chính trị - xã hội:

+ Xóa bỏ chế độ nông nô.

+ Đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền.

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử học sinh đi du học ở phương Tây.

b) Ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị:

+ Giúp Nhật Bản giữ vững được độc lập, chủ quyền, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

+ Làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, đưa Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí